តុក្កតា រូប ដំរី

$ 13

តុក្កតា រូប ដំរី (ពណ៌ផ្កាឈូក) សម្រាប់ក្មេងលេងដែលស្រស់ស្អាតនាំចូលពីប្រទេសថៃមានច្រើនពណ៌ ច្រើនម៉ាកដើម្បីបំពេញតម្រូវការសម្រាប់ក្មេង

តុក្កតា រូប ដំរី (ពណ៌ផ្កាឈូក) សម្រាប់ក្មេងលេងដែលស្រស់ស្អាតនាំចូលពីប្រទេសថៃមានច្រើនពណ៌ ច្រើនម៉ាកដើម្បីបំពេញតម្រូវការសម្រាប់ក្មេង, គេង​អោប​, ធ្វើ​ជា​ខ្នើយ​,​ ដាក់​តាម​ឡាន​ដើម្បី​លំអ​ លើស​ពី​នេះ​​អាច​ធ្វើ​ជា​ការដូ​សំរាប់​មនុស្ស​​ពិសេស​របស់​អ្នក​ថែប​ទៀត​ផង​.... ។