ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានយកទំនិញខុសពីអ្វីដែលលោកអ្នកចង់ទិញ​លោកអ្នកអាចដូរបានលុះត្រាតែ

  • ​ទំនិញត្រូវតែថ្មី​ដូចដើមមិនទាន់ប្រើប្រាស់​​ ឬ ក៏បែកបាក់
  • ​ប្រសិនបើទទួលទំនិញមិនមែនជារបស់លោកអ្នកកាម៉ង​សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់​ ដែលមានលេខ​ Cellcard : 078 888 111 Smart: 015 480 777
  • ទំនិញត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ថាបានទិញពីក្រុមហ៊ុនយេីងខ្ញុំពិតប្រាកដមែន