កំរាលពូក Tulip Delight #DL015

$ 65

ផលិតផលនាំចូល​ពី​ប្រទេសថៃ (ម​៉ាក Tulip Delight) ​ធ្វើឡើង​ពី​ក្រណាត់​ Cotton ​ 100%​ ហើយទន់រលោង​​​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​ស្រស់​ឆើតឆាយ។

ផលិតផលនាំចូល​ពី​ប្រទេសថៃ (ម​៉ាក Tulip Delight) ​ធ្វើឡើង​ពី​ក្រណាត់​ Cotton ​ 100%​ ហើយទន់រលោង​​​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​ស្រស់​ឆើតឆាយ។

កំរាលពូក​ នេះ​អាច​ការពារ​​សុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នកពី ធូលី និង​បាក់តេរី ធានាគុណភាព 100%​, សាច់ក្រណាត់​​លេខ​១ បោក​ទឹក​មិន​ចេញ​ពណ៌​ មិន​បែក​ព្រុយ​ សាច់​ទន់​ត្រ​ជាក់​ មិន​ស្កៀប​។

មួយឈុតមានដូចជាៈ

  1. ​កំរាលពូក ១
  2. ភួយដណ្ដប់ ១
  3. ស្រោមខ្នើយកើយ ២
  4. ស្រោមខ្នើយអោប ២

មានលក់គ្រប់ទំហ៊ុំ៖

  • 1.8 ម៉ែត្រ X 2 ម៉ែត្រកំរាស់ 36 សង់ទីម៉ែត្រ
  • 1.6 ម៉ែត្រ X 2 ម៉ែត្រ កំរាស់់ 36 សង់ទីម៉ែត្រ
  • 1.4 ម៉ែត្រ 2 ម៉ែត្រ កំរាស់់ 36 សង់ទីម៉ែត្រ
  • 1.2 ម៉ែត្រ 2 ម៉ែត្រ កំរាស់់ 36 សង់ទីម៉ែត្រ

មានបោះដុំ និងលក់រាយ​​ តម្លៃសមរម្យ សូមទំនាក់ទំនង អាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖