ការណែនាំពីរបៀបទិញ

រាល់អតិថិជនដែលបានចូលមក អនឡាញហ្គែត (www.onlineget.com) ហើយ​មានបំណង​ចង់​ទិញ​នូវ​ទំនិញ​ដែល​ខ្លួន​ពេញ ​ចិត្ដ​ សូម​ធ្វើ​តាម​ការណែនាំ​ដូច​ខាងក្រោម​៖

  1. ជ្រើស​រើស​ទំនិញ​ដែល​ខ្លួន​ពេញ​ចិត្ដ​
  2. ជ្រើស​រើស​​ពី​ទំហ៊ុំ​ (Size)​ ដែល​ត្រូវ​ចិត្ដ​
  3. ជ្រើស​រើស​ពី​របៀប​នៃ​ការបង់​ប្រាក់​ មាន​ដូចជាៈ តាម ​វិង (Wing) តាម​វីសា (VISA) តាម​ធនាគារ អេប៊ីអេ (ABA) តាម​ ម៉ាស្ទ័រ​កាត (Master Card) និង​តាម​ ផេផាល (PayPal)
  4. សំរាប់​អតិថិជន​ដែលនៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​អាច​បង់​ប្រាក់​តាម​ភ្នាក់​ងារ​ដឹក​ជញ្ជួន​យើង​ខ្ញុំ (ពេល​ទទួល​ទំនិញ​បង​់​ប្រាក់​) ​។
  5. សំរាប់​អតិថិជន​ដែល​ចង់​ទិញ​ទំនិញ​តាម​ វេបសាយ៍​ (www.onlineget.com) យើង​ខ្ញុំ​ហើយ​មិន​ចេះ​ពី​របៀប​ទិញ​ សូម​ទាក់​ទង់​មក​យើង​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​ក៏​បាន​ តាម​លេខ​ទូរស័ព្ទ៖ CellCard: 078​ 888 111 Smart: 015 480 777