ផ្ទះលេខ.101, ផ្លូវលេខ.598, សង្កាត់ច្រាំងចំរេះទី១, ខណ្ឌឬស្សីកែវ,រាជធានីភ្នំពេញ
Phone : 89 588 588 -
ម៉ោងបើក: 8:00 ព្រឹក - 6:00 ល្ងាច